Från planering till genomförande
Wiman Exploateringskonsult är ett enmansföretag i byggbranschen som biträder kommuner med samhällsplanering, detaljplanering och plangenomförande.
– Dessutom hjälper jag exploatörer att gentemot kommunen få igång projekt, och hjälp att detaljplanera och genomföra projektet, säger Göran Wiman, som startade bolaget 2005.
Tidigare har Göran varit anställd som exploateringschef i Lerums kommun i 15 år, och har även haft liknande poster i andra kommuner.
Det råder brist på människor med Görans kompetens, och han arbetar gärna tillsammans med större företag.
– Jag är specialiserad på denna typ av projekt, med min erfarenhet och med de metoder jag har utvecklat, till exempel kalkylering och grovplanering.

Ett av Görans nuvarande uppdrag, är Norra Hallsås, ett bostadsområde i Lerum. Han är projektsamordnare och sitter med i en stark kompetent projektgrupp.
– Det är viktigt att ha med aktörerna som likvärdiga parter, att fånga upp all erfarenhet som finns, Man har en gemensam plan och en gemensam tanke om hur projektet ska genomföras. Utnyttjar man allas styrkor blir förutsättningarna – och resultatet – bättre!

Wiman Exploateringskonsult AB

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0768-69 17 60


Email:
wiman@exploateringskonsult.se

Hemsida:
www.exploateringskonsult.se

Adress:
Wiman Exploateringskonsult AB
Östra Annekärrsv. 11
44372 Gråbo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN